HVA INNEBÆRER MEDLEMSKAP I PANELET?

Slik fungerer det

Som medlem av Coop er du også medeier i en av Norges største dagligvareaktører. Da skal du også ha innflytelse, og kunne påvirke utviklingen av butikker, vareutvalg og andre viktige områder i driften av Coop.
For å kunne gjøre Coop enda bedre har vi derfor opprettet Coop Medlemspanel, hvor du som medeier skal kunne gi tilbakemeldinger og forbedringsønsker. Som deltaker i Medlemspanelet mottar du spørreundersøkelser på e-post jevnlig. Du velger selvfølgelig selv om du ønsker å svare og du mottar en liten økonomisk belønning for hver gang. Du kan når som helst melde deg ut av Medlemspanelet.
For å bli med i Coop Medlemspanel må du være medlem i Coop og aktivt samtykke til deltagelsen. Dette kan du gjøre på coop.no/min-side eller på coop.no/medlemspanel . Det kan kun registreres ett medlem per medlemskap, og det er derfor foreløpig kun hovedmedlemmet som kan være deltaker i Medlemspanelet. Som ansatt i Coop har du også mulighet til å delta i panelet. Aldersgrense for deltagelse er 18 år.

Undersøkelser

Som deltaker i Coop Medlemspanel vil du motta spørreundersøkelser om bl.a. Coops butikker, vareutvalg, produkter og tilbud. Du får også mulighet til å gi uttrykk for dine synspunkter på ulike temaer.

Coop vil sende deg undersøkelsene på e-post og de vil normalt vare i 5-10 minutter. Du bestemmer selv hvor mange av undersøkelsene du vil svare på.

Det er vår underleverandør, Nepa AB, som står for den tekniske gjennomføringen av undersøkelsene, mens vårt datterselskap, Dunnhumby Norge AS, står for analysene. Det er utarbeidet en databehandleravtale med begge selskaper for å ivareta dine personopplysninger.

Svarene du oppgir vil bli analysert på et overordnet nivå, og du vil ikke motta direkte markedsføringshenvendelser fra Coop basert på dine svar.

Undersøkelsene vil bli sendt deg på samme e-postadresse som du har registrert på coop.no/min-side. Du må bruke samme e-postadresse i Coop Medlemspanel som den du benytter for medlemskapet ditt i Coop. Ønsker du å endre e-postadresse, gjør du dette på coop.no/min-side

Coop gavekort som takk

Som takk for at du svarer på spørreundersøkelsene vil du opparbeide noen kroner etter hver undersøkelse, slik at du kan få opptjent nok penger til et gavekort. Gavekortet kan brukes som avslag på betaling i alle Coops butikker. Størrelsen på beløpet avhenger av lengden på hver enkelt undersøkelse. Før du besvarer en undersøkelse vil du alltid bli informert om hvor stor belønning du mottar. Jo flere undersøkelser du besvarer, jo høyere blir din samlede belønning. Når din samlede belønning har passert 100 kroner, kan du veksle disse inn i et Coop gavekort. Dette gjør du her på panelsiden etter å ha logget deg inn. Du mottar gavekortet i postkassen ca 2 uker etter bestilling, og bruker det som et vanlig betalingskort i din Coop butikk.

Du kan når som helst sjekke hvor mange kroner du har opparbeidet deg under «min profil».

Av og til, ved korte undersøkelser, kan det hende det heller er trekning av premie. Dette vil du i så fall bli informert om når du mottar undersøkelsen.

Spørsmålene

Undersøkelsene du mottar kan omhandle mange ulike temaer, ikke bare om våre butikker. For eksempel kan det hende vi spør deg om ditt forhold til ulike produkter og dine handlevaner.

Enkelte ganger sender vi ut veldig korte undersøkelser for å finne ut om du er i en spesiell målgruppe vi er ute etter. Dersom du ikke passer inn i den spesifikke undersøkelsen, avsluttes den etter noen få spørsmål. Du vil likevel opptjene penger for den delen du har besvart, eller delta i trekning av en premie. Dette får du informasjon om når du har mottatt undersøkelsen.

Stengt undersøkelse

For at undersøkelsen skal gi verdi er Coop avhengig av at et visst antall personer deltar på undersøkelsen. Det gjør at vi sender undersøkelsen til mange personer. Hvis du ikke har mulighet å svare på en undersøkelse, vil vi likevel få inn nok svar. Dersom du opplever at en undersøkelse er stengt når du prøver svare på den, er det fordi vi allerede har mottatt de svarene vi trenger.

Personvern og utmeldelse

Vi følger norsk lov og bransjens retningslinjer for personvern. For å få mest mulig nytte av undersøkelsen og for å gjøre spørreskjemaet kortest mulig, vil vi koble svarene med dine kjøpsdata. Når du velger å være med i Coop Medlemspanel, avgir du også et samtykke til at vi kan koble dine svar og kjøpsdata. Alle data vil bli behandlet og analysert på overordnede, anonyme nivåer. Du behøver ikke å besvare undersøkelser dersom du ikke vil.

Du kan når som helst avslutte deltagelsen i Medlemspanelet, uten at dette påvirker ditt medlemskap i Coop. Dette kan du gjøre ved å fjerne samtykket til panelet på coop.no/min-side eller ved å kontakte oss på medlemspanel@coop.no. Dersom du har opparbeidet minimum 100 kr til gode når du velger å melde deg ut av panelet, er det lurt å veksle inn disse i gavekort før du melder deg ut, så ikke pengene går tapt. Opparbeidet belønning under 100 kr vil gå tapt ved utmeldelse.

Se for øvrig fullstendige vilkår og betingelser